Platform op bezoek bij Vink Didam

De volgende bijeenkomst van het Platform Tandwielen kan in de agenda’s worden gezet. Op 6 april 2017 staat er een bijeenkomst gepland bij Vink Kunststoffen in Didam.

Dit bedrijf heeft meer dan zestig jaar ervaring met het toepassen van kunststof halffabrikaten en heeft een breed voorraadprogramma in kunststof platen, folie, blokken, buizen en fittingen. Vink Kunststoffen is met 200 medewerkers de belangrijkste voorraadhouder en distributeur op dit gebied in de Nederlandse markt.

Programma

Er zullen weer interessante lezingen worden gegeven en is er een rondleiding door de faciliteiten van Vink Kunststoffen.

Het programma ziet er als volgt uit:

14.00 u: Ontvangst

14.30 u: Opening, mededelingen en introductie Vink

14.45 u Lezing “De keuze voor kunststof in aandrijftechnieken, waarom wint kunststof van zijn stalen rivalen..?” door Ronnie Boesten (Vink Kunststoffen)

15.15 u: Rondleiding en pauze

16.30 u: Lezing “Smering van tandwielen”door taco Mets (Van Meeuwen Smeertechniek)

17.15 u: Afsluiting met netwerkborrel

Het adres voor de bijeenkomst is Vink Kunststoffen, Bergvredestraat 7, 6942 GK Didam. De bijeenkomst is gratis voor leden van het Platform. Voor niet-leden wordt zoals gebruikelijk een bijdrage van € 50 gevraagd. Dit bedrag graag vóór 3 april 2017 overmaken naar Platform Tandwielen, rekeningnummer NL10 RABO 0120 5832 91. U kunt zich aanmelden voor deze bijeenkomst bij de secretaris.

Commentaar gesloten.