Lasercladden geschikt voor aandrijfcomponenten

Lasercladden is een beproefde techniek voor oppervlaktebehandeling en reparatie van metalen. De techniek heeft echter zijn beperkingen voor kleinere en moeilijk toegankelijke oppervlakken. Pallas GmbH in Würselen bij Aken en GTV Verschleißschutz GmbH in Luckenbach (oostelijk van Bonn) hebben een samenwerkingsverband gesloten waarbij een nieuwe techniek voor die soort oppervlakken wereldwijd wordt uitgerold.

Functionele oppervlakken zijn een belangrijke factor voor de kwaliteit, het rendement en het concurrentievermogen van producten en processen die onderhevig zijn aan complexe spanningen. Op maat gemaakte materialen en procedures zorgen weerstand tegen slijtage, erosie en corrosie, factoren die de levensduur en de levenscyclus van fabrieken en apparatuur in belangrijke mate beïnvloeden.

Lasercladden

Pallas iClad

Bij lasercladden treden door de sterke focus van de laserstraal maar weinig lokale verhitting en daarmee geringe materiaalspanningen op.

Bij lasercladding smelt een gerichte laserstraal het basismateriaal van het werkstuk en het toegevoerde poeder en voegt deze samen tot een dichte laag met een lage verdunning .

Deze CAD-gestuurde benadering zorgt voor coatings die in dikte kunnen variëren van enkele tienden millimeter tot enkele millimeters mogelijk . Dankzij de strakke focussering van de laserbundel is de thermische belasting van de component en het basismateriaal, zodat kromtrekken minimaal is. De coating minimaliseert ook nabewerking.

Lasercladden biedt oppervlakken van componenten de kwaliteit om hun taken betrouwbaar uit te voeren in de productie , het onderhoud of de verbetering van de materiaaleigenschappen. Als generatief proces met betrouwbare reproduceerbaarheid, de mogelijkheid tot nauwkeurig 2D of 3D opbrengen en lage spanningsniveaus op de behandelde onderdelen is lasercladding een geschikt voor de specifieke aanpassing van oppervlakte-eigenschappen aan de eisen van hun specifieke toepassingsgebieden, bijvoorbeeld in matrijzenbouw, gereedschapmakerij en werktuigbouwkunde.

iClad

Maar de procedure met behulp van standaard verwerkingskoppen kent zijn grenzen bij moeilijk toegankelijke interne contouren. Openingen van minder dan 100 mm vergen aanzienlijk slankere optische koppen. Hier biedt iClad uitkomst, een compacte speciale laserkop met geïntegreerd toevoer van procesmedium. Deze oplossing van Pallas maakt lasercladding van interne contouren en blinde boringen mogelijk tot een werkdiepte van 500 mm via openingen die niet groter zijn dan een munt van twee euro.

iClad van Pallas

iClad machine voor lasercladden van Pallas (foto’s: Pallas GmbH)

Met een werkdiepte van 500 mm via openingen van slechts 30 mm diameter is iClad geschikt voor het repareren van transmissieonderdelen, behuizingen, cilinderbussen en gereedschappen. Bij het coatingproces wordt het rotatiesymmetrische werkstuk gedraaid rond de vaste bewerkingskop, die één van twee verschillende laserstraalhoeken gebruikt, afhankelijk van de positionering van het te behandelen gebied.

Blinde boringen, waarbij het werkpunt van de laserstraal zich in de voorkant van het hoofd bevindt, worden behandeld onder een hoek van 30°; doorboringen onder een stralingshoek van 90°. In tegenstelling tot conventionele verwerkingkoppen – waar werkafstanden van 20 mm gebruikelijk zijn – heeft de iClad een werkafstand van slechts 5 mm tot 12 mm.

Alle noodzakelijk onderdelen voor laserstraalgeleiding en vorming zijn geïntegreerd in de compacte behuizing . De aansluitingen voor de laser fiber en de toevoerleidingen voor het procesmedia bevinden zich aan de achterzijde van de kop. Een actief koelsysteem beschermt de optische componenten tegen oververhitting, een interne lensbescherming voorkomt afzetting van poederdeeltjes. Het optische pad wordt continu gespoeld met beschermgas, een optionele camera-aansluiting ondersteunt kalibratie of bewaking van het proces.

Bundeling van krachten

Door het strategische partnerschap tussen Pallas en GTV worden de sterkten en benaderingen van beide bedrijven gebundeld. Doelstelling is om klanten gericht verdere ontwikkeling van de speciale laserbewerkingskop te bieden en de technologie toegankelijker te maken voor de markt.

Pallas zal zich blijven belasten met de ontwikkeling , het ontwerp en de productie van de verwerkingskoppen, vooral bij maatwerk. GTV zal niet alleen zorgdragen voor de wereldwijde verkoop en distributie, maar ook voor de ontwikkeling en optimalisatie van afzonderlijke componenten zoals nozzles.

Een eerste gezamenlijk ontwikkelde speciale verwerkingskop is al in gebruik in een drieploegendienst en deze imponeerde gebruikers met zijn verbeterde poedertoevoer en hogere efficiency. Voor de wereldwijde marketing van de iClad richt GTV zich allereerst op standaardisatie van de systeemcomponenten zodat het apparaat gereed is voor serieproductie. Dit moet ervoor zorgen dat grote bedrijven overal dezelfde voorwaarden voor het inzetten van de verwerkingkop voor lasercladding vinden, ongeacht hun locatie. Service en ondersteuning wordt verleend via internationale sales partners en dochterondernemingen van GTV.

 

Commentaar gesloten.