Dutch Fluid Power Transmission Conference

Op 30 november 2017 vindt de Dutch Fluid Power Transmission Conference (DFPTC) plaats. Dit is een vervolg op de succesvolle Dutch Fluid Power Conferences, die brancheorganisatie Feda en Vereniging Platform Hydrauliek al een aantal keren met succes organiseerden. Omdat tandwielen alles met Transmission te maken hebben, is ook het Platform Tandwielen gevraagd zitting te nemen in de organisatie. Namens het Platform zit voorzitter Henk Jan Dekker in de organisatiecommissie en bestuurslid Gerard van Vliet in de technische commissie.

Dit evenement staat in het teken van grote aandrijfsystemen en dan met name de hydraulisch en mechanisch aangedreven transmissies. Hydrauliek is een geschikt medium voor het overbrengen van voornamelijk grote vermogens. Deze vorm van aandrijftechniek is goed te combineren met mechanische transmissies.

In toenemende mate versterken technologieën elkaar en met name bij deze grote toepassingen is het de combinatie waar de markt om vraagt. Aanbieders constateren een steeds groter wordende vraag naar meer dynamiek en nauwkeurigheid en dat vraagt om andere aandrijfoplossingen.

Nieuw congres

De organisatoren hebben voor deze conferentie dan ook gekozen voor het thema ‘Grote aandrijvingen’. Deze zijn te vinden in offshore toepassingen, kranen en lieren, maar niet ook in mobiele en agrarische toepassingen.

Daarbij gaat het lezingenprogramma niet alleen in op de technische aspecten die hier een rol spelen maar ook op thema’s als ‘total cost of ownership’, de koppeling naar Industrie 4.0 en veiligheid. Last but nog least speelt besturingstechnologie een steeds prominentere rol en ook deze discipline zal niet ontbreken in het programma

Achtste evenement

Dit wordt het achtste evenement, dat zijn oorsprong vindt bij VPH. Later sloot Feda hierbij aan. Gezien het thema ‘Grote aandrijvingen’ is in 2017 ook het Platform Tandwielen bij de organisatie betrokken. Het evenement wordt georganiseerd met als doel kennis en relevante ontwikkelingen toegankelijk te maken voor de branche. Daarnaast vindt er, dankzij sponsoren en table-tops, een informatiemarkt plaats waar het publiek kennis kan maken met de laatste ontwikkelingen en toepassingen.

Het congres vindt plaats in Cinemec in Ede, pal naast de A12. De toegangsprijs bedraagt € 275, de voertaal is Nederlands. Het Platform kan zijn leden een tegemoetkoming in de kosten bieden. Inschrijven is reeds mogelijk op de website van het evenement.

Tags:, , , , ,

Commentaar gesloten.