Cursus slijptechniek voor leden Platform Tandwielen

Slijpbranden Platform Tandwielen

Jos van Langh van Innogrind organiseert een cursus ‘Slijptechniek 4.0’ voor leden van het Platform Tandwielen.  (foto: Stork Gears & Services)

Het Platform Tandwielen organiseert samen met Innogrind BV de cursus ‘Slijptechniek 4.0’. In deze slijptraining worden alle facetten behandeld, die in de verspanings-technologie 4.0 van toepassing zijn. Na het doorlopen van de cursus Slijpen 4.0 (live of online) kent u de verschillende slijpprocessen, kunt u werkmethoden bepalen en bent u in staat producten te bewerken door middel van rond-, vlak-, profielslijpen en tandwielslijpen. Bedrijfs- en productspecifieke vraagstukken kunnen vooraf worden ingediend en in de training opgenomen.

In de basis is het een tweedaagse workshop op locatie met een theorie- en praktijkgedeelte bij een bedrijf, dat lid is van het Platform (GBS heeft, bij monde van Wolter, hun locatie ter beschikking gesteld voor een eerste workshop). Het kan zijn dat er, gezien het Covid-19 beleid binnen uw bedrijf, geen andere dan eigen collega’s worden toegelaten. Daarom is het ook mogelijk, bij minimaal vijf deelnemers, de training online te volgen. De online training omvat vier keer 2,5 uur. Het praktijkgedeelte kan eventueel later worden ingevuld.

Deze cursus is speciaal opgezet voor het Platform tandwielen, zoals tijdens de laatst ALV op 7 november 2019 is geopperd door Jos van Langh van Innogrind.

Inhoud

De training is als volgt opgebouwd:

 • Inleiding
 • Slijpschijven
 • Materialen
 • Montage en controle slijpschijf
 • Statisch en dynamisch balanceren
 • Dressen/profileren
 • Slijpproces
 • Werkmethode
 • Spannen
 • Koel- en smeermiddelen
 • Meten
 • Slijpfouten
 • Veiligheid
 • Rond-, vlak- en profielslijpen, centerloosslijpen, gereedschapslijpen en tandwiel slijpen
 • Slijpen van hardmetaal, gereedschapstaal en keramiek
 • Slijpen van hoog gelegeerde, poeder metallurgische materialen
 • Slijpmethodes CBN en diamant
 • Thermische schade, slijpbrand

Kosten

De prijs per deelnemer is € 495,- bij een minimale deelname van 5 deelnemers voor 1 dag. Voor een tweedaagse workshop is dit € 795,- per deelnemer bij een minimaal aantal deelnemers van 5. De kosten zijn exclusief btw, reis en verblijfkosten.

Tags:,

Commentaar gesloten.