Contact

Voorzitter: Henk Jan Dekker

Secretaris: Erik van der Blom

Penningmeester: Margit de Jong – Hernadi

Platform Tandwielen
Secretariaat
t.a.v. E.C. van der Blom
Postbus 1
2960 AA Kinderdijk

K.v.K 24485831
Rek. nr. NL10RABO0120583291