Bijeenkomst 21 april 2016 bij Stork Gears & Services

De volgende bijeenkomst van het Platform Tandwielen komt er weer aan! Op 21 april 2016 stelt Stork Gears & Services haar deuren open voor het Platform Tandwielen. Tijdens de bijeenkomst worden er interessante lezingen gegeven en is er een rondleiding door de faciliteiten van Stork Gears & Services.

Slijpbranden Platform Tandwielen

Jos van Langh (Innogrind) zal een lezing houden over thermische defecten bij tandwielslijpen (foto: Stork Gears & Services)

De bijeenkomst start om 13.30 uur en het programma ziet er als volgt uit:

13.30 uur: Ontvangst
14.00 uur: Opening en mededelingen bestuur
14.15 uur: Lezing Lessons learned bij overname technische bedrijven in de tandwielbranche, door Silvester Sarneel (Stork Gears & Services)
14.45 uur: Pauze
15.00 uur: Lezing Thermische defecten bij tandwielslijpen, door Jos van Langh (Innogrind)
16.00 uur: Rondleiding Stork Gears & Services
16.45 uur: Lezing Invloed van oliën en emulsies op thermische beschadigingen (slijpbrand) bij de bewerking van tandwielen, door Henry van Haeff (2-S)
17.15 uur: Afsluiting met borrel en buffet

Het adres voor de bijeenkomst is:
Stork Gears & Services BV
Pannerdenstraat 5
3087 CH Rotterdam
(Havennr. 2191)

Parkeren kan op het middenterrein van Stork Gears & Services, halverwege de Pannerdenstraat.

Bij deelname graag zelf veiligheidsschoenen en veiligheidsbril meenemen voor de rondleiding.

De bijeenkomst is gratis voor leden van het Platform. Voor niet-leden wordt zoals gebruikelijk een bijdrage van € 50 gevraagd. Dit bedrag bij voorkeur vooraf overmaken naar Platform Tandwielen, rekeningnummer NL10 RABO 0120 5832 91, of ter plaatse voldoen aan de penningmeester.

U kunt zich aanmelden voor deze bijeenkomst via een mailtje naar de secretaris van het platform.

Tags:, , ,

Commentaar gesloten.